Лицензирането на клубовете и състезателите за сезон 2024 започна!

Лицензирането на клубовете и състезателите за сезон 2024 започна, като както и през изминалите 3 години, то е разделено на два периода. Периодите са от 08.01.2024 до 31.03.2024 и от 31.03.2024 до 31.10.2024 (след 31.10.2024 ще се издават само еднократни лицензи).
В образеца за лицензиране на спортен клуб е добавен нов раздел – треньорски кадри. Това е изключително важен раздел, за който ще получите допълнителна информация в най-кратки срокове от БФМ. Всеки желаещ може да лицензира клуб и състезатели едновременно, но състезател не може да се лицензира преди да бъде лицензиран клубът, към който се състезава.
Документите за лицензиране на клубове, пълнолетни и непълнолетни състезатели, можете да видите на сайта на федерацията в
раздел Документи/Лицензионни: https://bfm.bg/documents…
В същия раздел можете да видите и таблицата с лицензи и застраховки, валидна до 01.04.2024.